บริษัท ภัสสรอินเตอร์เซอร์วิส จำกัด ได้เริ่มดำเนินธุรกิจด้านการป้องกันและกำจัดแมลงรบกวน และพาหะนำเชื้อโรค โดยบริษัทฯ มีจุดมุ่งหมายเพื่อป้องกันและกำจัดแมลง ไม่ให้เข้าไปทำลายทรัพย์สินอันมีค่าของท่าน ซึ่งแมลงเหล่านี้มีผลกระทบกับธุรกิจ และเป็นพาหะนำเชื้อโรคทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งทางบริษัทฯ ได้คำนึงถึงความสำคัญในด้านการให้การบริการแก้ไขปัญหาให้กับสถานที่ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น บ้านพักอาศัย สำนักงาน สถานที่ราชการ ร้านอาหาร โรงงาน โรงแรม และสถานที่อื่นๆอีกมากมาย โดยบริษัทฯ จะเน้นในเรื่องงานบริการป้องกัน กำจัด และการแก้ไขปัญหาถูกต้องตามกรรมวิธีอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีทีมงานบริการที่มีความชำนาญ และมีประสบการณ์ด้านการป้องกันและกำจัดแมลงมากกว่า  16  ปี และได้ผ่านการอบรมผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตราย จากกระทรวงสาธารณสุขซึ่งสารเคมีที่เรานำมาใช้ในงานบริการ ได้ผ่านการรับรองความปลอดภัย และขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย จากกระทรวงสาธารณสุข เหมาะสำหรับมนุษย์และสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ จึงขอเรียนนำเสนองานบริการ การฉีดพ่นน้ำยาเคมีเพื่อป้องกันกำจัด ปลวก มด แมลงสาบ หนู ยุง และสัตว์รบกวนทุกชนิด บริการวางระบบท่อเพื่อส่งน้ำยาเคมีระหว่างก่อสร้าง บริการป้องกันและกำจัดปลวกโดยระบบเหยื่อ  NEMESIS (colony management system)ไม่ใช้สารเคมี ด้วยนวัตกรรมเหยื่อกำจัดปลวกชนิดใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูงตายทั้งรัง กำจัดปลวกได้ถึง 4 สายพันธุ์และบริการตรวจหาตำแหน่งของปลวกอย่างแม่นยำโดยเครื่องมือที่ทันสมัย  BDS (built detection system) เครื่องดักแมลงบิน เครื่องไล่นก ไล่หนู  และซัพพอร์ตเอกสาร QPMS,HACCP,ISO ฯลฯ เป็นต้น